Home about ALDO store locator contact us RS flag

ALDO Group Inc., sa svojim pridruženim i franšiznim saradnicima, ceni svoje kupce i poštuje njihovu privatnost. ALDO Group Inc. web sajt za Srbiju (the “Serbia Site”) je napravljen od strane. Aldo Group Inc. ekskluzivno za svoju ovlašćenu licencu u Srbiji (“korisnik franšize u Srbiji”). Sve lične informacije koje su prikupljene za potrebe srpskog web sajta (uključujući i email adrese koje su već pomenute) biće korišćene samo za potrebe korisnika franšize u Srbiji. Na taj način ovaj Pravilnik o poverljivosti podataka (Pravilnik) je pravilnik korisnika franšize u Srbiji i svi korisnici će biti upućivani isključivo na korisnika franšize u Srbiji, a ne na ALDO Group Inc i njene poslovne saradnike. Gde god se ovde pominju reči ‘’mi’’ ili ‘’naše’’, one se odnose isključivo na korisnika franšize u Srbiji.   

Ovaj Pravilnik predvidja lične informacije koje možemo tražiti od Vas, za sopstvene potrebe i možemo ih upotrebiti i pokazati ih i nekom trećem licu. Ovaj Pravilnik takođe opisuje izbore koje ćete načiniti a o našem načinu prikupljanja, upotrebe i obelodanjivanja informacija. Korisnik franšize u Srbiji neće prikupljati, koristiti niti objaviti vaše lične podatke ako to nije u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Korišćenjem www.aldoshoes.com/serbia web sajta, pokazali ste da ste saglasni sa uslovima ovog Pravilnika. Ako se Pravilnik promeni u budućnosti, obavestićemo sve naše kupce, kao i korisnike sajta o kakvim je promenama reč, bilo poštom ili ažuriranjem ovog Pravilnika, na našem web sajtu.

Praćenje obaveštenja o promenama i nastavak korišćenja www.aldoshoes.com/serbia web sajta, biće shvaćeni kao Vaš pristanak na ove promene i bićete u obavezi da ih se pridržavate. Ako ne nastavite korišćenje www.aldoshoes.com/serbia web sajta i niste u toku sa našom promenom politike i ne preduzimate ništa u pogledu Vaših ličnih informacija, mi ćemo tu informaciju shvatiti kao nešto što podleže pravilima naše politike pre ranije izmene. Vi ste u obavezi da redovno pratite našu politiku, kao i da obraćate pažnju na eventualne promene.

Naš Pravilnik o poverljivosti podataka
Kakve informacije korisnik franšize u Srbiji prikuplja sa srpskog  web sajta?
U koje svrhe korisnik franšize u Srbiji prikuplja moje podatke sa srpskog web  sajta?
Da li korisnik franšize u Srbiji daje na uvid moje lične podatke sa srpskog sajta i nekom trećem licu?
Kako mogu da saznam svoje alternative o dobijanju promotivnih komunikacija?
Šta su  ‘’cookies’’ i kako ih korisnik franšize u Srbiji primenjuje na srpskom sajtu?
Kako mogu da pristupim ili promenim svoje lične informacije, povučem svoj pristanak ili da se raspitam ili, pak, požalim na ovaj Pravilnik i politiku korisnika franšize u Srbiji o privatnosti?
Koliko dugo se kod korisnika franšize u Srbiji čuvaju lični podaci koji su prikupljeni sa srpskog  web sajta?
Koliko su lični podaci sa srpskog web  sajta sigurni kod korisnika franšize u Srbiji?
 
Mi možemo prikupiti lične podatke od Vas onda kada ih sačuvate ili nam na drugi način prikažete svoje lične podatke, kao na primer kada kontaktirate sa nama putem telefona, e-maila, ili drugačije, ili ako popunite formular za učestvovanje u nagradnoj igri, istraživanju ili takmičenju, bilo online ili u nekoj od naših prodavnica u Srbiji. Kao rezultat svega toga, mi imamo uvid u Vaše lične podatke, kao što su to Vaše ime i prezime, email i poštanska adresa, broj(evi) telefona, uključujući i adresu i telefonske brojeve, informacije o Vašem interesovanju za neki proizvod i interesovanju za finansijske informacije, a u određenim okolnostima i vaše mišljenje i individualne prioritete.

Srpski web sajt je namenjen za upotrebu od strane punoletnih licia. Korisnik franšize u Srbiji neće svesno uzimati bilo kakve lične podatke sa srpskog sajta od dece koja imaju ispod 13 godina. Ona deca koja imaju manje od 13 godina ne bi trebalo da imaju pristup ovom sajtu niti da ostavljaju Korisnik franšize u Srbiji  ikakve podatke, na srpskom sajtu.
 
U koje svrhe korisnik franšize u Srbiji prukuplja moje podatke sa srpskog web sajta?
Korisnik franšize u Srbiji se može poslužiti Vašim ličnim podacima, koji su uzeti sa srpskog web  sajta: (1) da bi poslali Vama ili Vašim prijateljima, rođacima ili saradnicima, proizvode koje ste naručili, (2) da bi nam pomogli da naučimo nešto više o Vašim potrebama i željama kada je kupovina u pitanju, i (3) da bi mogli da sprovode marketinško istraživanjie  koji će pomoći u proceni naše korisničke podrške, anketiranju i koje će nam pomoći da poboljšamo svoje kupovno iskustvo kao i ponudu proizvoda. Kao što je to objašnjeno ispod, uvek možete izabrati opciju da ne dobijate promotivni materijal ili marketinške informacije.

Da li korisnik franšize u Srbiji  daje na uvid moje lične podatke sa srpskog web sajta i nekom trećem licu?
Ako posetite www.aldoshoes.com/serbia web sajt, učestvujete u nagradnoj igri, istraživanju, promociji ili specijalnoj ponudi, ili kupujete u ALDO prodavnicama, mi možemo podeliti Vaše lične podatke sa Aldo Group Inc. ili bilo kojom članicom ALDO Udruženja kao i sa franšiznim partnerom, da bi oni mogli da komuniciraju sa Vama (bilo putem email-a, pošte ili drugim putem) i obezbede Vam promotivni materijal i prateće informacije o svojim proizvodima, uslugama, nagradnim igrama, promocijama i specijalnim ponudama koje Vas zanimaju, ili mogu da sakupe i iskoriste te informacije u neke druge svrhe i u skladu ovim Pravilnikom.

Ne prodajemo niti prikazujemo Vaše lične podatke trećem licu koje nije član udruženja, sem ako je to dozvoljeno Zakonom ili ako to odobri Aldo Group Inc. ili bilo koja članica Aldo Udruženja. Međutim, u slučaju prodaje celokupnog ili suštinskog dela našeg posla ili neke slične transakcije, mi možemo da prebacimo ili obelodanimo Vaše lične podatke kupcu ili zakupcu, koji može sakupiti, koristiti ili objaviti takve informacije u svrhu procenjivanja predložene transakcije ili za menadžerske potrebe stečenog biznisa, ili u neke druge svrhe utvrdjene ovim Prvilnikom.
 
Možemo preneti lične podatke i trećem licu koje nije član grupacije radi procesa saglasnosti ugovorenog sporazuma po kojima je trećem licu dozvoljeno korišćenje i javni uvid u lične podatke sem u svrhu obrade, a koji su zaštićeni u skladu sa osetljivošću informacija.

Zadržavamo pravo na obelodanjivanje Vaših ličnih podataka kako je to predviđeno zakonom, u skladu sa legalnom obradom podataka i zahtevima koji su u skladu sa prinudnim zakonskim odredbama, i kada je neophodno je da se zaštiti imovina, interesi i prava Korisnik franšize u Srbiji ili Aldo Group Inc. i njenih članica.

Srpski sajt može sadržati i linkove koji su stavljeni u rad od strane trećeg lica. Takvi web sajtovi se mogu koristiti Vašim ličnim podacima. Ovaj Pravilnik se ne primenjuje na treća lica i Korisnik franšize u Srbiji ne može snositi odgovornost za njih, i korišćenjem ili pristupom na sajtove trećeg lica sa ovog sajta, korisnik franšize u Srbiji ne snosi odgovornost za aktivnosti, praksu ili propuste trećeg lica. Molimo Vas da u tom smislu proverite Pravilnik o poverljivosti podataka na svakom sajtu koji posetite.

Kako mogu da saznam svoje mogućnosti dobijanja promotivnih komunikacija?
Mi želimo da komuniciramo sa Vama samo ako Vi želite komunikaciju sa naše strane. Ako odaberete da ne dobijate promotivne informacije od nas, od Aldo Group Inc. ili od neke od ALDO članica, ili ako ne želite da mi upotrebimo Vaše podatke u svrhu unapređenja Vašeg kupovnog iskustva, molimo Vas da nas o tome obavestite putem telefona ili [coming soon] ili email-a serbia@aldointernational.com.  Za najviše dve nedelje vaš zahtev će biti obrađen, i tokom tog perioda vi možete i dalje dobijati obaveštenja sa naše strane, od Aldo Group Inc. ili neke od članica  ALDO Grupe.

Šta su  (‘’cookies’’) i kako ih korisnik franšize u Srbiji  primenjuje na srpskom web  sajtu?
Mi možemo iskoristiti ‘’cookies’’ da bismo pratili Vaše prioritete i aktivnosti na www.aldoshoes.com/serbia web sajtu. ‘’Cookies’’ su mali fajlovi sa podacima koji se prebacuju na hard drajv Vašeg kompjutera preko web sajta. Oni čuvaju zapise o Vašim prethodnim pretraživanjima čineći svaku Vašu narednu posetu efikasnijom. ‘’Cookies’’ mogu čuvati raznovrsne informacije, uključujući i informaciju o tome koliko ste puta pristupili sajtu, informacije o registraciji kao i koliko ste puta pogledali određenu web stranu ili artikal na sajtu. Korišćenje  ‘’cookies’’ je uobičajena praksa kojom se služi većina osnovnih sajtova radi boljeg pružanja usluga svojim klijentima. Mnogi pretraživači (browsers) su dizajnirani tako da prihvataju ‘’cookies’’, ali mogu biti i lako podešeni da ih blokiraju; pogledajte pomoćne fajlove na svom pretraživaču za detaljno uputstvo za blokiranje ‘’cookies’’, kao i za informaciju o tome kako da znate kada ste dobili ‘’cookies’’ i kako da ih potpuno onesposobite. Medjutim, primetićete da bez ‘’cookies’’,  neke funkcije web sajta neće više biti dostupne i korisnik neće moći da koristi neke prednosti sajta.
Kako mogu da pristupim ili promenim svoje lične informacije, povučem svoj pristanak ili da se raspitam ili, pak, požalim na ovaj

Pravilnik i Politiku korisnika franšize u Srbiji  o privatnosti?
Korisnik franšize u Srbiji će Vas uveriti da su lični podaci koje sakupi sa srpskog sajta tačni i kompletni  pošto je to neophodno za svrhe u koje će se iskoristiti. Imate pravo da zahtevate pristup i korekciju svojih ličnih podataka koje smo sakupili. Da biste načinili ovakav zahtev, ili ako ako imate bilo koje pitanje ili žalbu u vezi sa ovim Pravilnikom, molimo Vas da kontaktirate našu službu za poverljivost podataka tako što ćete im pisati na sledeću adresu:

KORISNIČKA PODRŠKA
Email: serbia@aldointernational.com

Ako ste dali svoj pristanak za prikupljanje podataka, korišćenje i / ili obelodanjivanje ličnih podataka kao što je to ovde definisano, molimo Vas da naglasite da takođe povlačite svoj pristanak, tako što ćete u bilo kom trenutku razgovarati sa našom službom za poverljivost podataka, kao što je to napred u tekstu objašnjeno.

Koliko dugo se kod korisnika  franšize u Srbiji  čuvaju lični podaci koji su prikupljeni sa srpskog sajta?
Mi čuvamo Vaše lične podatke samo onoliko koliko je to potrebno za potrebe koje su opisane u ovom Pravilniku ili u onom vremenskom intervalu koje je predviđeno Zakonom.
 
Koliko su lični podaci sa srpskog web  sajta sigurni kod korisnika franšize u Srbiji ?
Preduzeli smo odgovarajuće mere da bi bili sigurni u poverljivost ličnih informacija i da bi osigurali lične podatke od gubitka ili krađe, kao i od neovlašćenog pristupa, objavljivanja, kopiranja, korišćenja ili modifikovanja, u svrhu, pored svega ostalog, osetljivosti informacija i u svrhe za koje će se koristiti. Sem toga, svi koji su zaposleni kod korisnika franšize u Srbiji, na određeno ili neodređeno vreme, moraju se takođe pridržavati ovog Pravilnika.

Last update: 15-8-2008