31158791 PONTEGGIA //media.aldoshoes.com/product/PONTEGGIA/82/PONTEGGIA_82_RG_324.JPG
CLICK TO VIEW LARGER.

PONTEGGIA