95340269 MELANIYA //media.aldoshoes.com/product/MELANIYA/58/MELANIYA_58_RG_324.JPG
CLICK TO VIEW LARGER.

MELANIYA