ALDO Group Inc., sa svojim pridruženim i franšiznim saradnicima, cjeni svoje kupce i poštuje njihovu privatnost. ALDO Group Inc. web sajt za Crnu Goru (the “Montenegro  Site”) je napravljen od strane. Aldo Group Inc. ekskluzivno za svoju ovlašćenu licencu u Crnoj Gori (“korisnik franšize u Crnoj Gori”). Prema tome, sve lične informacije koje su prikupljene za potrebe crnogorskog sajta (uključujući i email adrese koje su već pomenute) biće korišćene samo za potrebe korisnika franšize u Crnoj Gori. Na taj način ovaj Pravilnik o povjerljivosti podataka (ova ‘’Polisa’’) je Pravilnik korisnika franšize u Crnoj Gori i svi korisnici će biti upućivani isključivo na korisnika franšize u Crnoj Gori, a ne na ALDO Group Inc i njene poslovne saradnike. Gdje god se ovdje pominju riječi ‘’mi’’ ili ‘’naše’’, one se odnose isključivo na korisnika franšize u Crnoj Gori.   

Ovaj Pravilnik navodi lične informacije koje možemo potražiti od vas, za sopstvene potrebe, možemo ih upotrijebiti i pokazati ih i nekom trećem licu. Ovaj Pravilnik takođe opisuje izbore koje ćete načiniti o našem načinu prikupljanja, upotrebe i objelodanjivanja informacija. Korisnik franšize u Crnoj Gori neće prikupljati, koristiti niti objaviti vaše lične podatke ako to nije u skladu sa propisima ove Politike.

Korišćenjem www.aldoshoes.com/montenegro web sajta, pokazali ste da ste saglasni sa uslovima ovog Pravilnika. Ako se naš Pravilnik promjeni u budućnosti, obavjestićemo sve naše kupce, kao i korisnike sajta o kakvim je promjenama riječ, bilo poštom ili ažuriranjem ove politike na našem vebsajtu.

Praćenje obavještenja o ovim promjenama i nastavak korišćenja www.aldoshoes.com/montenegro web sajta, biće shvaćeni kao Vaš pristanak na ove promene i bićete u obavezi da ih se pridržavate. Ako ne nastavite korišćenje www.aldoshoes.com/montenegro web sajta i niste u toku sa našom promjenom Politike i ne preduzimate ništa u pogledu Vaših ličnih informacija, mi ćemo tu informaciju shvatiti kao nešto što podleže pravilima naše Politike prije ranije izmjene. Vi ste u obavezi da redovno pratite ovu Politiku, kao i da obraćate pažnju na eventualne promjene.

Naš Pravilnik o povjerljivosti podataka
Kakve informacije korisnik franšize u Crnoj Gori  prikuplja sa crnogorskog sajta?
U koje svrhe korisnik franšize u Crnoj Gori prukuplja moje podatke sa crnogorskog sajta?
Da li korisnik franšize u Crnoj Gori daje na uvid moje lične podatke sa crnogorskog sajta i nekom trećem licu?
Kako mogu da saznam svoje alternative o dobijanju promotivnih komunikacija?
Šta su (‘’cookies’’) i kako ih korisnik franšize u Crnoj Gori primjenjuje na crnogorskom sajtu?
Kako mogu da pristupim ili promjenim svoje lične informacije, povučem svoj pristanak ili da se raspitam ili, pak, požalim na ovu Politiku i Politiku korisnika franšize u Crnoj Gori  o privatnosti?
Koliko dugo korisnik franšize u Crnoj Gori čuva  lične podatke koji su prikupljeni sa crnogorskog sajta?
Koliko su lični podaci sa crnogorskog sajta sigurni kod korisnika franšize u Crnoj Gori?
 
Mi možemo prikupiti lične podatke od Vas onda kada ih sačuvate ili nam drugi način prikažete svoje lične podatke, kao na primjer kada kontaktirate sa nama putem telefona, email-a, ili drugačije, ili ako popunite formular za učestvovanje u nagradnoj igri, istraživanju ili takmičenju, bilo online ili u nekoj od naših prodavnica u Crnoj Gori. Kao rezultat svega toga, mi imamo uvid u vaše lične podatke, kao što su to vaše ime i prezime, email i poštanska adresa, broj(evi) telefona, uključujući i adresu i telefonske brojeve, informacije o vašem interesovanju za neki proizvod i finansijske informacije, a u određenim okolnostima i vaše mišljenje i individualne prioritete.

Crnogorski sajt je namjenjen za upotrebu punoletnim licima. Korisnik franšize u Crnoj Gori neće svjesno uzimati bilo kakve lične podatke sa crnogorskog sajta od dijece koja imaju ispod 13 godina. Ona dijeca koja imaju manje od 13 godina ne bi trebalo da imaju pristup ovom sajtu niti da ostavljaju korisniku franšize u Crnoj Gori  ikakve podatke na crnogorskom  sajtu.
 
U koje svrhe korisnik franšize u Crnoj Gori prukuplja moje podatke sa crnogorskog sajta?
Korisnik franšize u Crnoj Gori se može poslužiti Vašim ličnim podacima, koji su uzeti sa crnogorskog sajta: (1) da bi poslali Vama ili Vašim prijateljima, rođacima ili saradnicima, proizvode koje ste naručili, (2) da bi nam pomogli da naučimo nešto više o vašim potrebama i željama kada je kupovina u pitanju, i (3) da bi mogli da sprovode marketinško istraživanjie  koji će pomoći u procjeni naše korisničke podrške, anketiranju i koje će nam pomoći da poboljšamo svoje kupovno iskustvo kao i ponudu proizvoda. Kao što je to objašnjeno ispod, uvijek možete izabrati opciju da ne dobijate promotivni materijal ili marketinške informacije.

Da li korisnik franšize u Crnoj Gori daje na uvid moje lične podatke sa crnogorskog sajta i nekom trećem licu?
Ako posetite www.aldoshoes.com/montenegro web sajt, učestvujete u nagradnoj igri, istraživanju, promociji ili specijalnoj ponudi, ili kupujete u ALDO prodavnicama, mi možemo podeliti Vaše lične podatke sa Aldo Group Inc. ili bilo kojom članicom ALDO Udruženja kao i sa franšiznim partnerom, da bi oni mogli da komuniciraju sa Vama (bilo putem email-a, pošte ili drugim putem) i obezbijede Vam promotivni materijal i prateće informacije o svojim proizvodima, uslugama, nagradnim igrama, promocijama i specijalnim ponudama koje Vas zanimaju, ili mogu da sakupe i iskoriste te informacije u neke druge svrhe i u skladu ovim Prvailnikom..

Ne prodajemo niti prikazujemo Vaše lične podatke trećem licu koje nije član udruženja, sem ako je to dozvoljeno Zakonom ili ako to odobri Aldo Group Inc. ili bilo koja članica Aldo Udruženja. Međutim, u slučaju prodaje celokupnog ili suštinskog dela našeg posla ili neke slične transakcije, mi možemo da prebacimo ili objelodanimo Vaše lične podatke kupcu ili zakupcu, koji može sakupiti, koristiti ili objaviti takve informacije u svrhu procjenjivanja predložene transakcije ili za menadžerske potrebe stečenog biznisa, ili u neke druge svrhe utvržene ovom Politikom.
 
Možemo prebaciti lične podatke i trećem licu koje nije član udruženja radi procesa saglasnosti ugovorenog sporazuma po kojima je trećem licu dozvoljeno korišćenje i javni uvid u lične podatke sem u svrhu obrade, a koji su zaštićeni u skladu sa osjetljivošću informacija.

Zadržavamo pravo na obijelodanjivanje Vaših ličnih podataka kako je to predviđeno zakonom, u skladu sa legalnom obradom podataka i zahtjevima pod prinudom zakona, i neophodno je da se zaštiti imovina, interesi i prava crnogorskog korisnika franšize  ili Aldo Group Inc. i njenih članica.

Crnogorskii sajt može sadržati i linkove koji su stavljeni u rad od strane trećeg lica. Ovi web sajtovi se mogu koristiti Vašim ličnim podacima. Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na treća lica i korisnik franšize u Crnoj Gori ne može snositi odgovornost za njih, i korišćenjem ili pristupom na sajtove trećeg lica sa ovog sajta, korisnik franšize u Crnoj Gori ne snosi odgovornost za akcije, praksu ili propuste trećeg lica. Molimo Vas da provjerite Politiku o povjerljivosti podataka na svakom sajtu koji posetite.

Kako mogu da saznam svoje alternative o dobijanju promotivnih komunikacija?
Mi želimo da komuniciramo sa Vama samo ako Vi želite komunikaciju sa naše strane. Ako odaberete da ne dobijate promotivne informacije od nas, od Aldo Group Inc. ili od neke od ALDO članica, ili ako ne želite da mi upotrebimo Vaše podatke u svrhu unapređenja Vašeg kupovnog iskustva, molimo Vas da nas o tome obavijestite putem ili email-a montenegro@aldointernational.com. Za najviše dvije nedjelje vaš zahtjev će biti obrađen, i tokom tog perioda vi možete i dalje dobijati obavještenja sa naše strane, od Aldo Group Inc. ili neke od članica  ALDO Grupe.

Šta su  (‘’cookies’’) i kako ih korisnik franšize u Crnoj Gori primjenjuje na crnogorskom  sajtu?
Mi možemo iskoristiti ‘’cookies’’ da bismo pratili Vaše prioritete i aktivnosti na www.aldoshoes.com/montenegro web sajtu. ‘’Cookies’’ su mali fajlovi sa podacima koji se prebacuju na hard drajv Vašeg kompjutera preko web sajta. Oni čuvaju zapise o Vašim prethodnim pretraživanjima čineći svaku Vašu narednu posetu efikasnijom. ‘’Cookies’’ mogu čuvati raznovrsne informacije, uključujući i informaciju o tome koliko ste puta pristupili sajtu, informacije o registraciji kao i koliko ste puta pogledali određenu web stranu ili artikal na sajtu. Korišćenje ovih ‘’cookies’’ je uobičajena praksa kojom se služi većina osnovnih sajtova radi boljeg pružanja usluga svojim klijentima. Mnogi pretraživači (browsers) su dizajnirani tako da prihvataju ‘’cookies’’, ali mogu biti i lako podešeni da ih blokiraju; pogledajte pomoćne fajlove na svom pretraživaču za detaljno uputstvo za blokiranje ‘’cookies’’, kao i za informaciju o tome kako da znate kada ste dobili ‘’cookies’’ i kako da ih potpuno onesposobite. Bez ‘’cookies’’, međutim, možete primijetiti da neke funkcije web sajta neće više biti dostupne i korisnik neće moći da koristi neke prednosti sajta.

Kako mogu da pristupim ili promjenim svoje lične informacije, povučem svoj pristanak ili da se raspitam ili, pak, požalim na ovu Politiku i Politiku korisnika franšize u Crnoj Gori  o privatnosti?
Korisnik franšize u Crnoj Gori  će Vas uvijeriti da su lični podaci koje sakupi sa crnogorskog sajta tačni i kompletni  pošto je to neophodno za svrhe u koje će se iskoristiti. Imate pravo da zahtjevate pristup i korekciju svojih ličnih podataka koje smo sakupili. Da biste načinili ovakav zahtjev, ili ako ako imate bilo koje pitanje ili žalbu u vezi sa ovim Pravilnikom, molimo Vas da kontaktirate našu službu za povjerljivost podataka tako što ćete im pisati na:

Korisnička Podrška
montenegro@aldointernational.com

Ako ste dali svoj pristanak za prikupljanje podataka, korišćenje i / ili objelodanjivanje ličnih podataka kao što je to ovde definisano, molimo Vas da naglasite da takođe povlačite svoj pristanak tako što ćete u bilo kom trenutku razgovarati sa našom službom za povjerljivost podataka kao što je to iznad objašnjeno.

Koliko dugo korisnik franšize u Crnoj Gori  čuva  lične podatke koji su prikupljeni sa crnogorskog sajta?
Mi čuvamo Vaše lične podatke samo onoliko koliko je to potrebno za potrebe koje su opisane u ovom Pravilniku ili u onom vremenskom intervalu koje je predviđeno Zakonom.
 
Koliko su lični podaci sa crnogorskog sajta sigurni kod korisnika franšize u Crnoj Gori ?
Preduzeli smo odgovarajuće mjere da bismo bili sigurni u povjerljivost ličnih informacija i da bi osigurali lične podatke od gubitka ili krađe, kao i od neovlašćenog pristupa, objavljivanja, kopiranja, korišćenja ili modifikovanja, u svrhu, pored svega ostalog, osjetljivosti informacija i u svrhe za koje će se koristiti. Sem toga, svi koji su zaposleni kod korisnika franšize u Crnoj Gori, na određeno ili neodređeno vrijeme, moraju se takođe pridržavati ovog Pravilnika.

Last update: 15-8-2008