นโยบายความเป็นส่วนตัว

ALDO Group Inc. ทั้งในส่วนของบริษัทในเครือและเฟรนไชส์ คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นสำคัญ เวปไซต์ ของ The ALDO Group Inc. สำหรับประเทศไทย จัดทำโดย The ALDO Group Inc. เพื่อ ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย (ที่จะกล่าวต่อไปในนาม “ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย”) ซึ่งได้รับฟรานไชส์จาก ALDO ดังนั้น ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บในเวปไซต์ของประเทศไทยนี้ (รวมถึงอีเมล์) จะใช้เพื่อประโยชน์ของผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและนโยบายส่วนบุคคลนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย”) เป็นนโยบายของทาง ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและ ของผู้ใช้งานทุกท่าน จะมีผลกับผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเท่านั้น และไม่มีผลกับ ALDO Group Inc และ บริษัทในเครือ ดังนั้นคำดังต่อไปนี้ที่หมายถึง “เรา” หรือ “ของเรา” จะหมายความถึงผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
 
นโยบายส่วนบุคคลนี้ อธิบายถึงข้อมูลส่วนตัว ที่เราอาจเก็บรวมจากท่าน จุดประสงค์สำหรับการจัดเก็บ ประโยชน์ที่ได้รับ และบางทีอาจจะนำไปเผยแพร่ให้บุคคลที่สามได้รับรู้ นโนบายนี้ยังได้หมายรวมไปถึงทางเลือกในการตัดสินใจว่าเราจะเก็บข้อมูลนี้ด้วยวิธีไหนหรืออย่างไร การนำไปใช้ ตลอดจนกระทั่งการเปิดเผยข้อมูลของคุณให้คนอื่นได้รับรู้ โดยผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจะไม่เก็บรวบรวม นำไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่นอกเหนือจากการยินยอมหรือกรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในนโยบายนี้
 
การใช้บริการเว็บไซท์ www.ALDOshoes.com/thailand ท่านต้องยินยอมตามกฎและกติกาที่ได้ตั้งไว้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในอนาคต เราจะทำการแจ้งให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการเว็บไซท์ให้ทราบในทันทีโดยการประกาศข้อความบนหน้าเว็บไซด์
 
การประกาศการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนหน้าเว็บไซท์ ท่านสามารถใช้บริการ www.ALDOshoes.com/thailand ได้ตามปกติ แต่หากไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการเว็บไซท์นี้อีกต่อไป อันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเรา ข้อมูลของท่านก็จะยังคงอยู่ในคลังของเราต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง
 
นโยบายส่วนบุคคลของ ALDO
ข้อมูลชนิดใดที่ ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยจัดเก็บ
ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลของฉันเพื่อจุดประสงค์ใด
ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย จะเผยแพร่ข้อมูลของฉันแก่บุคคลที่สามหรือไม่
บริหารทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างไร
คุกกี้ส์คืออะไร และ ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยใช้ประโยชน์อะไรจากคุกกี้ส์
การเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ถอนคำอนุญาต หรือเรียกร้องและร้องทุกข์ต่อนโยบาย ด้วยวิธีไหน
ข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บในเวปไซต์ของประเทศไทย จะถูกเก็บไว้โดย ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย นานแค่ไหน
การรักษาด้านความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บในเวปไซต์ของประเทศไทย ปลอดภัยเพียงใด
 
ข้อมูลชนิดใดที่ ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยจัดเก็บ
เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการที่ท่านหยิบยื่นข้อมูลให้กับเราด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่นจากการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ อี เมล์ หรืออื่นๆ เช่นการเข้าร่วมเล่นเกมเพื่อลุ้นรางวัล โปรโมชั่นต่างๆ จากการสำรวจ หรือกระทั่งการออนไลน์และซื้อสินค้าจากร้านของเราในประเทศไทย ผลจากการกระทำต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นวิธีที่ทำให้เราได้รับข้อมูลของท่านโดยตรง ทั้งชื่อ อีเมล์ และรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ รวมไปถึงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลราคาสินค้าและข้อมูลด้านการเงินและอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงข้อชี้แนะและข้อคิดเห็นต่างๆ
 
เว็บไซท์ของประเทศไทย ทำขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ โดยทางเราไม่ประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลจากเด็กหรือวัยซึ่งต่ำกว่า 13 ขวบ เด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ขวบไม่ควรใช้บริการเว็บไซท์ของเราหรือให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา
 
ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย เก็บรวบรวมข้อมูลของฉันเพื่อจุดประสงค์ใด
ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในกรณี (1) ส่งของที่สั่งไว้ไปยังท่าน เพื่อน ญาติ หรือเพื่อนร่วมงาน (2) เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าของท่าน และ (3) เพื่อดำเนินงานด้านการตลาดและวิจัยเพื่อช่วยให้ปรับปรุงงานด้านบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการแนะนำสินค้าหรือการจัดการต่างๆ ให้รุดหน้า จากเงื่อนไขด้านล่าง ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับทราบข่าวโปรโมชั่นหรือข้อมูลด้านการตลาดได้
 
ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยจะเผยแพร่ข้อมูลของฉันที่ได้จากเวปไซต์ของประเทศไทยแก่บุคคลที่สามหรือไม่
หากคลิกเข้าไปที่ www.ALDOshoes.com/thailand ร่วมเล่นเกม กรอกแบบสำรวจ โปรโมชั่นหรือของสมนาคุณพิเศษ หรือซื้อสินค้าจากร้านค้าของเราในประเทศไทย เราอาจจะเผยแพร่ข้อมูลของท่านให้กับบริษัทในเครือของ ALDO เพื่อเราจะสามารถติดต่อกับท่าน (โดยอีเมล์ ประกาศบนเว็บหรืออื่นๆ) เพื่อส่งผ่านข้อมูลให้ทราบเกี่ยวกับตัวสินค้า การบริการ ลุ้นชิงรางวัล โปรโมชั่นและสินค้าราคาพิเศษที่ท่านอาจสนใจ การรวบรวมและการนำข้อมูลไปใช้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายที่เราตั้งขึ้น
 
เราจะไม่ขายหรือหยิบยื่นข้อมูลส่วนตัวของท่านไปให้กับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการเห็นชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในด้านการขายและคู่ค้าที่สนับสนุนงานด้านธุรกิจ เราอาจต้องส่งผ่านหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งเรากำหนดให้บุคคลที่สามดังกล่าวยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน
 
เราอาจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามภายใต้เงื่อนไขที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่สามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวออกไป เพื่อให้คงไว้ซึ่งความปลอดภัยทางการรักษาข้อมูล
 
เราได้รับสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยรับผิดชอบต่อการกระทำและกฎเกณฑ์ข้อบังคับตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ตามสิทธิ์ขอบริษัท หรือ ALDO Group Inc และบริษัทในเครือ
 
เว็บไซท์ของประเทศไทย อาจสามารถนำท่านเข้าสู่ลิงค์ซึ่งเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม เว็บไซท์เหล่านี้อาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อปฏิบัตินี้ไม่ครอบคลุมถึงการกระทำของบุคคลที่สามและ ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำเหล่านี้ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และการใช้บริการเว็บไซท์ของบุคคลที่สาม ซึ่งท่านคลิกผ่านจากหน้าเว็บของเรา จึงไม่อยู่ในข่ายความผิดของเรา กรุณาตรวจสอบระเบียบและข้อป���ิบัติในเว็บที่ท่านเยี่ยมชม
 
บริหารทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างไร
เราสื่อสารกับท่านต่อเมื่อท่านต้องการเรา หากท่านประสงค์ที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเราหรือบริษัทในเครือ หรือไม่ประสงค์ให้เราใช้ข้อมูลการซื้อสินค้าของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบที่โทร. 02-652-6850 หรือส่งจดหมายมาที่ บริษัท มอนเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 3 อาคารธนภูมิ 1550 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 อาจต้องใช้เวลาถึง 2 อาทิตย์ในการดำเนินการด้านจดหมาย ในระหว่างนั้น ท่านยังอาจได้รับข้อมูลของเราอยู่ต่อไป จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ
 
คุกกี้ส์คืออะไร และ ALDO ใช้ประโยชน์อะไรจากคุกกี้ส์
เราอาจใช้ ‘คุกกี้ส์’ เพื่อติดตามและหาข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้บริการเว็บไซท์ www.ALDOshoes.com/thailand และบริษัทในเครือ ALDO
คุกกี้ส์ คือ หน่วยพื้นฐานของข้อมูลซึ่งเว็บไซท์ส่งเข้าไปยังระบบค้นหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าใช้ และยังทำหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านด้วยจุดประสงค์หลายประการ ส่วนใหญ่ เว็บต่างๆ จะตั้งโปรแกรมเพื่อรองรับคุกกี้ส์ แต่ก็มีวิธีปฏิเสธได้อย่างง่ายดาย โดยโดยคลิกไปที่ “Help” ในส่วนของเบราเซอร์ และศึกษาวิธีการตั้งโปรแกรม แต่ควรทราบไว้ว่า การปฏิเสธคุกกี้ส์ อาจส่งผลเสียให้ท่านได้ เนื่องจากเว็บไซท์บางแห่ง จะไม่สามารถโชว์ได้หากปราศจากคุกกี้ส์ ซึ่งท่านอาจเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปอย่างน่าเสียดาย
 
การเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ถอนคำอนุญาต เรียกร้องและร้องทุกข์ต่อนโยบาย ด้วยวิธีไหน
ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ให้คำรับรองได้ว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันที่สุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง เพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องนั้นอย่างเต็มที่ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลในส่วนนี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่
 
ศูนย์บริการลูกค้า
บริษัท มอนเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร: 66 2652 6850
thailand@aldointernational.com
 
หากข้อมูลส่วนตัวที่อนุญาติ หรือ/และเผยแพร่เป็นส่วนที่ท่านต้องการเก็บเป็นความลับ ท่านสามารถแจ้งถอดถอนได้ตลอดเวลา โดยการติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามที่แจ้งไว้ข้างต้น
 
ข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บไว้นานแค่ไหน
เราจะจัดเก็บช้อมูลส่วนตัวนานเท่าที่จำเป็น ตามจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ หรือตามเท่าที่กฎหมายกำหนด
 
ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บจาเวปไซต์ของประเทศไทยจะถูกดูแลให้ปลอดภัยอย่างไร
เราได้มีการปรับปรุงให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้ข้อมูลดังกล่าวเกิดการสูญหาย นำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การนำข้อมูลไปเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแม้แต่การทำลายข้อมูล ฉะนั้น พนักงานทุกคนของ ALDO จะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด
 
นอกจากนี้พนักงานแต่ละคนของบริษัท ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย จะต้องเคารพ และปฏิบัติตามข้อบัคับตามยโยบายนี้
 
ปรับปรุงล่าสุด: 22-5-2008