POLITIKA ZACHOVÁNÍ SOUKROMÍ – NAŠE SNAHA O ZACHOVÁNÍ VAŠEHO SOUKROMÍ

Skupina ALDO Group, Inc., její pobočky a držitelé licence si cení svých zákazníků a respektují jejich soukromí. Webová stránka ALDO Group Inc. pro danou zemi je provozována skupinou ALDO Group Inc. výhradně pro držitele licence v dané zemi. A podle toho slouží veškeré osobní informace, které jsou shromážděny pro stránku dané země nebo v souvislosti s ní (včetně e-mailů zde popsaných) výhradně pro přínos držitele licence v dané zemi. Jako taková je tato politika zachování soukromí (dále jen „politika“) politikou držitele licence v dané zemi a všichni uživatelé budou mít oporu a pomoc pouze od držitele licence v dané zemi a v žádném případě nebudou mít oporu od ALDO Group Inc. a jejích poboček. Jakékoli odkazy zde uvedené jako „my“ nebo „naše“ se vztahují výhradně k držiteli licence v dané zemi.

Tato politika popisuje osobní informace, které od vás můžeme shromažďovat, účely, za kterými je shromažďujeme, jak je používáme a kdy je můžeme sdílet se třetími stranami. Tato politika také popisuje způsoby, které si můžete zvolit s ohledem na to, jak budeme shromažďovat, používat nebo odhalovat informace o vás. Držitel licence v dané zemi nebude shromažďovat, používat nebo odhalovat vaše osobní informace jinak než ve shodě s touto politikou.

Používáním stránky dané země dáváte svůj souhlas s podmínkami této politiky. Jestliže se naše politika v budoucnu změní, uvědomíme naše zákazníky a uživatele webových stránek o jakýchkoli takových změnách umístěním aktualizované politiky na stránky dané země.

Když budete i po umístění takovýchto změn i nadále využívat stránku dané země, dáváte tím najevo svůj souhlas s těmito změnami a budete jimi vázáni. Pokud nebudete nadále používat stránku dané země po změně naší politiky, ale neučiníte žádné kroky s ohledem na vaše osobní informace, naše používání těchto informací bude i nadále předmětem naší politiky tak, jak byla platná před změnou. Jste odpovědni za pravidelné kontrolování této politiky a jakýchkoli jejích změn.

Naše politika zachování soukromí

Jaký druh informací shromažďuje držitel licence v dané zemi ze stránky dané země?

Za jakými účely sbírá držitel licence mé informace z webu dané země?

Sdílí držitel licence mé informace z webu dané země se třetími stranami?

Jak mohu získat informace o podpoře prodeje?

Co jsou „cookies“ a jak je držitel licence používá na webu dané země?

Jak mohu vstoupit či změnit mé osobní informace, stáhnout svůj souhlas nebo vznést dotazy či stížnosti ve vztahu k politice a praktikám držitele licence v dané zemi ohledně zachování soukromí?

Jak dlouho jsou uchovávány shromážděné informace držitelem licence?

Jak držitel licence v dané zemi zabezpečuje informace shromážděné z webu dané země?

Jaký druh informací shromažďuje držitel licence v dané zemi ze stránky dané země?
Můžeme od vás shromažďovat osobní informace, když je uložíte nebo nám je jinak poskytnete, jako třeba komunikací po telefonu, e-mailu či jinak nebo když vyplníte vstupní formulář pro účast v soutěži, reklamní akci nebo výzkumu, ať už on-line nebo v jedné z našich prodejen v dané zemi. Výsledkem toho je, že nám poskytnete osobní informace jako je vaše jméno, e-mail a poštovní adresy, telefonní číslo/čísla, informace o zájmu o produkt a finanční informace a za určitých okolností i vaše názory a individuální preference.

Webové stránky dané země jsou určeny pro používání dospělými. Držitel licence v dané země vědomě neshromažďuje ne webu žádné osobní informace od dětí do 13 let. Děti do 13 let by neměly používat web dané země ani poskytovat držiteli licence žádné osobní informace.

Za jakými účely sbírá držitel licence mé informace z webu dané země?
Držitel licence může používat vaše osobní informace shromážděné z webu: (1) pro zasílání vám nebo vašim přátelům, příbuzným či společníkům produkty, které jste si objednali; (2) dozvídáme se tak více o vašich preferencích při nákupu; (3) pro provádění marketingového a výkonnostního výzkumu, což nám pomůže měřit kvalitu zákaznického servisu, porovnání našich výsledků a pracovních postupů s konkurencí a pomáhá zlepšit naše nákupní zkušenosti a nabídky produktů. Jak je uvedeno níže, vždy se můžete rozhodnout, že nechcete, abychom vám zasílali naše propagační materiály nebo marketingové informace.

Sdílí držitel licence mé informace z webu dané země se třetími stranami?
Pokud navštívíte webové stránky dané země v rámci soutěže, výzkumu, propagační akce nebo speciální nabídky nebo nakupujete v jedné z prodejen ALDO v dané zemi, můžeme sdílet vaše osobní informace s ALDO Group Inc. nebo s jakoukoli pobočkou či držitelem licence, aby s vámi mohli komunikovat (ať už e-mailem, poštou nebo jinak) a poskytnout vám tak propagační materiály a další informace o produktech, službách, soutěžích, propagačních akcích a jiných speciálních nabídkách, které pro vás mohou být zajímavé nebo shromažďovat a využívat tyto informace v rámci a podle jiných účelů vysvětlených v této politice.

Neprodáváme ani neposkytujeme vaše osobní informace třetím stranám, které nejsou přidruženy vyjma povolení zákony nebo ALDO Group Inc. nebo jakékoli ALDO pobočce. Avšak v případě že budeme prodávat celou firmu nebo její podstatnou část anebo v případě podobné transakce, můžeme převést nebo odhalit vaše osobní informace kupujícímu nebo výhledově kupujícímu/kupujícím, který může shromáždit tyto informace a použít a odhalit je za účelem zhodnocení navrhované transakce anebo pro provoz a řízení záležitostí v souvislosti se získanou firmou anebo pro jiné důvody označené politikou.

Můžeme převést osobní informace na nepřidružené třetí strany za účelem zpracování dle smluv, které zakazují třetím stranám užívat nebo odhalovat osobní informace pro jiné účely než je zpracování a které stanoví bezpečnostní opatření pro ochranu citlivosti těchto informací.

Vyhrazujeme si právo odhalit vaše osobní informace, vyžaduje-li to zákon, jako reakci na právní procesy a požadavky vymáhané zákonem a dle potřeby na ochranu majetku, zájmů a práv držitele licence v dané zemi nebo ALDO Group Inc. a jejích poboček.

Webové stránky dané země mohou obsahovat spojení na webové stránky provozované třetími stranami. Tyto webové stránky mohou shromažďovat vaše osobní informace. Tato politika se nevztahuje na postupy třetích stran a držitel licence v dané zemi nepřejímá žádnou odpovědnost za používání webu dané země a/nebo přístupy k webu třetí strany z tohoto webu, které jste mu dali k dispozici ani žádnou odpovědnost za kroky, postupy a pochybení třetích stran. Prosíme, zkontrolujte politiku zachování soukromí na každé stránce, kterou navštívíte.

Jak mohu získat informace o podpoře prodeje?
Chceme s vámi komunikovat pouze pokud budete chtít. Pokud si nepřejete dostávat propagační informace od nás nebo z jiných poboček ALDO anebo pokud nechcete, abychom používali vaše informace pro zlepšení našich nákupních zkušenosti, prosíme, dejte nám vědět na telefon 1-800-246-9405 anebo napište na ALDO Customer Service, 2300 Emile-Belanger, Montreal, Quebec, Canada, H4R 3J4.Prosíme, nezapomeňte uvést své plné jméno a e-mailovou adresu, když se registrujete anebo z které jste od nás nakupovali. Zpracování vašeho požadavku o zasílání pošty trvá asi 2 týdny, během této doby můžete nadále dostávat informace od nás nebo od jiných poboček ALDO.

Co jsou „cookies“ a jak je držitel licence používá na webu dané země?
Můžeme používat tzv. „cookies“, abychom mohli sledovat vaše preference a aktivity na webu dané země.Cookies jsou malé datové soubory přenášené webovou stránkou na hard disk vašeho počítače. Vedou záznamy o vašich preferencích a činí Vaše následné návštěvy webu více efektivní. Cookies mohou uchovávat celou řadu informací včetně počtu vašich přístupů na web, registračních informací a také kolikrát jste shlédli určitou stránku anebo jiný prvek na webu.Využívání cookies je běžnou praxí používanou většinou webů. aby lépe sloužily svým klientům. Většina prohlížečů je navržena tak, aby přijaly cookies, ale mohou být jednoduše modifikovány, aby je zablokovaly; viz vaše pomocná linka prohlížečů, kde se dozvíte, jak zablokovat cookies, jak se dozvíte, že jste obdrželi cookies a jak cookies úplně vyřadit. Upozorňujeme však, že bez cookies nebudou některé funkce webových stránek k dispozici a uživatel ztratí některé výhody webové stránky.

Jak mohu vstoupit či změnit mé osobní informace, stáhnout svůj souhlas nebo vznést dotazy či stížnosti ve vztahu k politice a praktikám držitele licence v dané zemi ohledně zachování soukromí?
Držitel licence v dané zemi zajistí, že osobní informace, které shromažďuje na webových stránkách, jsou přesné, úplné a aktuální, protože to je nezbytné pro celý proces používání. Jste oprávněni požadovat přístup a možnost opravy vašich osobních informací, které shromažďujeme. Pokud chcete učinit takovýto požadavek nebo pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vznést stížnost v souvislostí s touto politikou a postupy v oblasti zachování soukromí provozovanými držitelem licence v dané zemi, prosíme, kontaktujte nás písemně:

Zákaznický servis
ALDO Česká republika
Řehořova 908/4,
130 00 Praha 3
Česká republika
czechrepublic@aldointernational.com

Jestliže jste souhlasili se shromažďováním, používáním a/nebo odhalením vašich osobních informací, jak zde bylo uvedeno, upozorňujeme, že můžete také stáhnout svůj souhlas kdykoli prostřednictvím našeho úředníka pro politiku ochrany soukromí, jak je uvedeno výše.

Jak dlouho jsou uchovávány shromážděné informace držitelem licence?
Budeme uchovávat vaše osobní informace pouze tak dlouho, jak bude rozumně nutné za účely popsanými v této politice anebo po tak dlouhou dobu, která bude vyžadována zákonem.

Jak držitel licence v dané zemi zabezpečuje informace shromážděné z webu dané země?
Přijali jsme odpovídající opatření zabezpečující důvěrnost osobních informací a jejich bezpečnostní opatření proti ztrátě nebo loupeži, jakož i proti neoprávněnému přístupu, odhalení, kopírování, využití nebo modifikaci – mimo jiné – ostatních věci, citlivost informací a účel k němž byly využity. Dále, každý a všichni zaměstnanci držitele licence v dané zemi, zástupci nebo agenti musí dodržovat tuto politiku.

Poslední aktualizace: 12. června 2009