PRAVNA OBAVIJEST – UVJETI WEB-STRANICE


1. KORIŠTENJE OVE WEB-STRANICE
Ova web-stranica je ekskluzivno vlasništvo ALDO Grupe Inc (nadalje „ALDO“) za njezinog korisnika licence u Hrvatskoj, te se njome upravlja za vaše ne-komercijalno korištenje i informaciju. Vaše korištenje ove stranice podložno je sljedećim uvjetima i svim primjenjivim zakonima. Pristupom i korištenjem ove stranice, vi prihvaćate, bez ograničenja, ove uvjete. Vaša je odgovornost osigurati da je vaš pristup ovoj web stranici i materijalima dostupnim na njoj ili putem nje zakonit u svakoj jurisdikciji u kojoj ili kroz koju pristupate ili gledate stranicu ili takav materijal. Ova je web stranica prilagođena odraslim korisnicima. Dodatno tome, ako imate 13 ili više godina, no manje godina od većine stanovnika jurisdikcije u kojoj prebivate, vaš roditelj ili skrbnik bi trebao koristiti ovu web stranicu u vaše ime i vi ne biste smjeli koristiti web stranicu na svoju ruku ili davati bilo kakve osobne informacije ALDO-u, njegovim podružnicama ili franšizerima. ALDO, njegove podružnice ili franšizeri ne prikupljaju svjesno informacije o djeci ispod 13 godina. ALDO, njegove podružnice ili franšizeri zadržavaju pravo odbiti uslugu, izbrisati račune ili otkazati narudžbe po svom vlastitom nahođenju.

2. PRIVATNOST

Praksa privatnosti ALDO-a, njegovih podružnica i/ili franšizera je objašnjena u našoj Politici Privatnosti, koja također upravlja vašim posjetom ovoj web stranici. Vaše neprekidno korištenje ove stranice implicira da priznajete da ste pročitali Politiku Privatnosti te se slažete odgovarati pod njenim uvjetima te da ih prihvaćate. Pristajete da ALDO, njegove podružnice ili franšizeri koriste vaše osobne informacije u skladu s uvjetima i u svrhu postavljenu u Politici Privatnosti, s time da se to isto može povremeno mijenjati.

3.INFORMACIJE O PROIZVODIMA

Proizvodi dostupni za prodaju i/ili distribuciju od strane ALDO-vog franšizera u Hrvatskoj su dostupni samo u Hrvatskoj i ovaj dio stranice je usmjeren isključivo prema klijentima i budućim klijentima Hrvatske. ALDO, njegove podružnice i franšizeri pokušavaju biti što točniji kod opisivanja proizvoda dostupnih za prodaju i/ili distribuciju od strane ALDO-a, njegovih podružnica i/ili franšizera. No, ALDO, njegove podružnice i franšizeri ne jamče da je opis proizvoda ili drugi sadržaj na ovoj stranici točan, potpun, pouzdan, ažuran ili bez grešaka.
Ova web stranica i njen sadržaj se ne smiju postaviti kao ponuda za prodaju bilo kakvih proizvoda ili usluga.

4. IZUZEĆE JAMSTVA

ALDO ne daje nikakvo jamstvo što se tiče funkcionalnosti, dobrog radnog stanja ove web stranice, njezine prikladnosti za korištenje, ili da će njeno korištenje biti neprekinuto ili bez grešaka. ALDO ne predstavlja, jamči ili preuzima da će bilo kakve greške na ili vezano uz ovu web stranicu biti ispravljene, ili da će bilo koji server s kojega se upravlja ovom web stranicom biti bez virusa ili drugih štetnih komponenata. Sav materijal ili informacije na ovoj web stranici vam se daju „onakvima kakve jesu“ „sa svim greškama“ i bez bilo kakve garancije, bilo izražene ili implicirane. ALDO i njegovi korisnici licence, podružnice i franšizeri odriču se svih jamstava ili stanja, pismenih ili usmenih, zakonitih, izraženih ili impliciranih, uključujući bez ograničenja, jamstva ili stanja prodajnosti, kvalitete, trajnosti, prigodnosti za određenu svrhu. Ova izuzeća su dodatak bilo kakvom određenom izuzeću na neki način navedenom u ovim uvjetima. Iz razloga što neki federalni, državni ili provincijski zakoni ne dozvoljavaju izuzeće određenih jamstava, ova izuzeća se možda ne odnose na vas.

5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

ALDO neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, bilo direktnu ili indirektnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu za korištenje ili nemogućnost korištenja materijala, proizvoda ili usluga bilo kojeg oblika, prekida prava ili gubitka profita, podataka, biznisa ili goodwill-a, bilo na ugovornoj ili izvan-ugovornoj bazi, ili neće dati odštetu vama ili bilo kojoj trećoj strani. Vaš jedini pravni lijek je prestati koristiti i pristupati ovoj stranici. Zbog toga što određeni federalni, državni ili regionalni zakoni ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenje određenih odšteta, ova izuzeća se možda neće odnositi na vas.

6. COPYRIGHT I ZAŠTITNI ZNAKOVI

Materijali na ovoj stranici, koji uključuju ali nisu ograničeni na tekstove, fotografije, ilustracije, softver, audio isječke i video isječke, je u vlasništvu ili na neki drugi način dobiven od ALDO-a, i ALDO ne jamči da takvi materijali ne ugrožavaju  prava bilo koje druge osobe ili subjekta. Hrvatska zaštićuje materijal na ovoj web stranici a u drugim jurisdikcijama ga zaštićuje Akt o copywright-u (ili ekvivalent tome). Prema tome, materijali na ovoj stranici se ne smiju kopirati, reproducirati, ponovno objaviti, spremati, postavljati, prenositi, distribuirati ili mijenjati u cijelosti ili djelomično ili u bilo kojem obliku, uključujući ali ne ograničeno na tekst, audio ili video, bez prethodnog ALDO-vog pismenog pristanka. Zaštitni znakovi, logo i servisni znakovi (zajedno, „Znakovi“) prikazani na ovoj stranici su registrirani ili neregistrirani znakovi ALDO-a ili drugih, vlasništvo su svojih vlasnika i ne smiju se koristiti bez prethodnog pismenog odobrenja od strane vlasnika tih Znakova. Ništa na ovoj stranici se ne smije interpretirati kao zajedničko pravo na korištenje Znakova ili materijala koji su pod zaštitom Akta o copywright-u (ili njegovom ekvivalentu).

Bez obzira na prethodno,  ALDO vam daje autorizaciju da napravite jednu elektroničku ili papirnatu kopiju informacija objavljenih na bilo kojoj stranici ili web stranici pod uvjetom da se ta kopija koristi isključivo u ne-komercijalne, osobne svrhe, te u svakom slučaju pod uvjetom da takva kopija bude zaštićena copywright-om, zaštitnim znakovima, servisnim oznakama i ostalim vlasničkim oznakama i legendama koji se nalaze na takvoj web stranici. Ova dozvola ne uključuje nikakvu preprodaju ove stranice ili njezinog sadržaja; svako prikupljanje liste proizvoda, opisa ili cijena; bilo kakvo drugo derivativno korištenje ove stranice ili njezinog sadržaja; bilo kakvo spremanje ili kopiranje informacija u korist bilo kojeg trgovca; ili bilo kakvo korištenje data mining, robota ili sličnog prikupljanja podataka i alata za vađenje podataka. Ne smijete kadrirati ili koristiti tehnike kadriranja (framing) kako biste kopirali bilo koji zaštitni znak, logo ili ostale vlasničke informacije (uključujući slike, tekstove, izgled strance ili oblik) ALDO-a i njegovih podružnica bez izričitog pismenog pristanka ALDO-a. Ne smijete koristiti bilo kakve meta tags ili bilo kakav drugi „skriveni tekst“ koristeći ALDO ime ili zaštitne znakove bez izričitog pismenog pristanka od strane ALDO-a. Ne-autorizirano korištenje ove stranice i/ili njezinog sadržaja prekida dozvolu ili licencu koju je ALDO jamčio.

7. POVJERLJIVOST PRENESENIH INFORMACIJA

Potvrđujete da informacije ili materijal koje dajete elektronički kroz svoj pristup ili korištenje ove web stranice nisu povjerljive ili zakonom zaštićene, osim ako je to zatraženo pod primjenjivim zakonom ili vezano uz politiku privatnosti ALDO-a, njegovih podružnica ili franšizera, te potvrđujete da nezaštićena email komunikacija putem Interneta može biti žrtva mogućeg presretanja, izmjene ili gubitka. Jamčite da informacije ili materijali koje elektronički dajete ALDO-u, njegovim podružnicama ili franšizerima putem pristupa ili korištenja ove web stranice ne ugrožavaju prava bilo koje druge osobe ili subjekta. Prihvaćate uvjete ALDO-a, njegovih podružnica ili franšizera koristeći te informacije ili materijale, u cijelosti ili djelomično na bilo koji način, uključujući kopiranje, ponovno slanje ili objavljivanje ovih informacija ili materijala ili ideja, koncepata ili drugih informacija sadržanih ovdje u komercijalne svrhe ALDO-a, njegovih podružnica ili franšizera ili otkrivanje vašeg identiteta, u skladu s politikom privatnosti ALDO-a, njegovih podružnica ili franšizera (vidi sekciju 2 gore).

8. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Kada posjećujete ovu stranicu ili nam šaljete e-mailove, komunicirate s nama elektronički. Pristajete na to da s vama komuniciramo elektroničkim putem. Komunicirati ćemo s vama putem e-maila ili putem objavljivanja obavijesti na ovoj web stranici. Slažete se da svi sporazumi, obavijesti, objavljivanja ili druga vrsta komunikacije koju vam šaljemo elektroničkim putem, zadovoljava sve zakonske uvjete kao i takva komunikacija u pismenom obliku.

9. NADZOR

ALDO može nadzirati pristup svojoj web stranici ili druge aktivnosti vezane uz svoju web stranicu i smije se umiješati u ovom pogledu. No ipak, ALDO ne daje nikakva jamstva vezano uz to. Pristajete na takav nadzor i intervenciju, ako se ALDO ikada odluči na to.

10. LINKOVI

Linkovi i reference na druge web stranice su vam pružene samo kao pogodnost. ALDO nije pregledao i izraženo ili implicirano ne jamči za ostale web stranice ili bilo kakve informacije ili materijal, ili pristup njima, putem takvih linkova, i ne pretpostavlja odgovornost za te druge web stranice, informacije ili materijale objavljene na njima, ili proizvode ili usluge koji se nude na njima. Ne smijete kreirati linkove s drugih web stranica na ovu web stranicu, osim ako za to ne dobijete izričito odobrenje od strane ALDO-a. Za dobivanje dozvole, kontaktirajte našeg administratora web stranice na comments@aldogroup.com

11. VIRUSI, ITD.

ALDO ne jamči da će informacije ili materijali, uključujući softver koji se može preuzeti, a kojem se može pristupiti sa ili kroz ovu web stranicu, biti neprekinut ili bez grešaka, defekata, virusa ili ostalih štetnih komponenata, ili da će bilo koji takav problem koji se otkrije biti otklonjen.

12. ŠTETA DRUGIMA

Pristajete da nećete uvesti na ili kroz ovu web stranicu bilo kakve informacije ili materijale koji bi mogli štetiti drugima. Između ostalih stvari, pristajete da nećete uključiti, svjesno ili drugačije, bilo kakvu grešku ili defekt u materijalu ili informacijama koje bi mogle, između ostalog, biti kleveta, poruga ili obscenost, ili promoviraju mržnju ili na neki drugi način potiču kriminalno ponašanje ili civilnu odgovornost prema bilo kojoj osobi ili subjektu.

13. PRIDRŽANOST PRAVA

Sva prava koja nisu izričito zajamčena ovim uvjetima su pridržana ALDO-u. Ništa sadržano u ovim uvjetima neće biti tumačen kao dodjeljivanje putem implikacije, ili na neki drugi način bilo koje dozvole ili prava pod bilo kojem copywright-u, patentu, zaštitnom znaku ili nekom drugom intelektualnom vlasništvu ALDO-a ili neke druge osobe ili subjekta.

14. ZAKON UPRAVE

Ovom stranicom upravlja ALDO iz Montreala, Quebec, Canada i ovi uvjeti, ova web stranica i korištenje ove web stranice i bilo koja transakcija provedena na ili sa nje, biti će upravljana zakonima Provincije Quebec i kanadskih zakona primjenjivih ovdje bez reference na načela konflikta zakona. Primjena Konvencije o Ugovorima za Internacionalnu Prodaju Robe Ujedinjenih Naroda je izričito isključena.

15. RJEŠAVANJE SPOROVA; SUDSKA ZABRANA
Važno je da čitavi ovaj dio pažljivo pročitate. Ova sekcija se odnosi na rješavanje sporova kroz finalnu i obvezujuću arbitražu pred arbitrom, umjesto na sudu pred sucem ili porotom. Zakoni vaše države, provincije ili teritorija mogu ograničiti primjenjivost obavezne arbitraže u kontekstu određenih ugovora s potrošačima.

Obvezujuća Arbitraža

Bilo koji spor, razlika, kontroverza ili potraživanje između nas ili od strane bilo koga od nas prema drugoj strani ili zaposlenicima, agentima, mandatorima, službenicima, direktorima, nasljednicima ili podružnicama ili drugima, koji proizlazi iz, ima veze sa, trenutačnim uvjetima, ovom web stranicom ili korištenjem ove web stranice i bilo koje transakcije obavljene na ili sa nje (bilo ugovorne ili izvan-ugovorne, u ugovoru ili deliktu, u skladu sa  zakonom ili regulacijom ili drugačije, i bilo da je prethodna, sadašnja ili buduća), uključujući bilo koje pitanje vezano uz pregovore, oblikovanje, postojanje, važenje, performansu, učinke, interpretaciju, kršenje, rješavanje ili poništenje i dalje uključujući primjenjivost ili polje ove arbitražne klauzule (nadalje skupno nazvano „Potraživanja“ a svaki pojedinačno „Potraživanje“) biti će usmjereno na i riješeno putem obvezujuće arbitraže, isključujući zakonske sudove, u skladu s arbitražnim pravilima iskazanima u Rasporedu A ispod, čiji je Raspored inkorporiran u i tvori integralni dio ovih uvjeta. No, prije nego što podnesete Potraživanje za arbitražu, morate prvo kontaktirati naše predstavnike za korisničku uslugu na 1-800-326-2536 i dati nam priliku riješiti ovaj spor.

Slično tome, prije nego li ALDO spor krene rješavati arbitražom, prvo moramo pokušati riješiti spor tako da vas kontaktiramo. Ako spor ne može biti zadovoljavajuće riješen unutar 60 dana od datuma kada je druga strana obavijestila vas ili ALDO o sporu, onda obje strane mogu započeti arbitražni proces kao što je dano u rasporedu A ispod.
Za veću sigurnost, nikakav regres ne može biti napravljen od bilo koje strane na bilo kojem sudu, bilo federalnom, državnom ili provincijskom, vezano uz bilo koju stvar povezanu s ovim uvjetima uključujući, bez ograničenja, bilo koje Potraživanje, bilo koju arbitražu pokrenutu za rješavanje Potraživanja, i bilo koju arbitražnu nagradu dobivenu vezano uz Potraživanje, osim kako je izričito navedeno i dozvoljeno u ovim uvjetima ili pod zakonom. Bilo koja nagrada dobivena ovom arbitražom biti će finalna i obvezujuća za obje strane i neće biti mogućnosti za žalbu na takvu nagradu. Takva nagrada se može nametnuti zakonski od strane bilo kojeg suda koji ima jurisdikciju nad osobom ili vlasništvom osobe protiv koje je traženo naplaćivanje nagrade.

Niti jedno potraživanje ne može se pripojiti drugoj tužbi, ili arbitraži sa sporom bilo koje druge osobe, ili biti riješeno na kolektivnoj bazi. Strane se izričito slažu da bilo koje potraživanje koje je pod arbitražom vezano uz ove uvjete, neće biti pridruženo bilo kojem drugom arbitražnom procesu iz bilo kojeg razloga. Arbitrator ne može dodijeliti odštetu koja je zabranjena ovim uvjetima i ne može dodijeliti primjernu ili kaznenu odštetu ili odvjetničke naknade. Vi i ALDO oboje odbacujete bilo kakva potraživanja za nagradom ili odštetom koja su isključena pod ovim uvjetima.

Sudska Zabrana i Privremena Zabrana
Bez obzira na odredbe u ovoj Sekciji 5, raspored A ili bilo koja druga odredba ovih uvjeta, ALDO će imati pravo tražiti i dobiti bilo koju sudsku ili privremenu zabranu od bilo kojeg suda kompetentne jurisdikcije kako bi zaštitio svoje zaštitne znakove ili druga prava intelektualnog vlasništva ili povjerljive informacije ili zadržati status quo neriješene arbitraže.

16. PROMJENE UVJETA/IZDVAJANJE

Aldo može povremeno izmijeniti, promijeniti ili na neki drugi način ažurirati uvjete primjenjive ovoj web stranici. Obavijestit ćemo vas o bilo kakvoj takvoj promjeni na ovoj web stranici tako što ćemo objaviti obavijest o takvim promjenama na ovoj web stranici. Nakon objavljivanja takvih promjena, vaše daljnje korištenje ove stranice će predstavljati vaše prihvaćanje ovih uvjeta i ostalih politika, u njihovom izmijenjenom obliku. Te će promjene spram vama biti obvezujuće. Ako bilo koji od ovih uvjeta bude smatran nevažećim ili iz bilo kojeg razloga neprimjenjivim, takav uvjet će se smatrati izdvojenim i neće utjecati na važenje i primjenjivost bilo kojeg preostalog uvjeta.

17. JURISDIKCIJA

Ovom web stranicom upravlja ALDO, Montreal, Quebec, Kanada. ALDO ne tvrdi da su materijali na web stranici prikladni ili dostupni za korištenje na drugim lokacijama. Oni koji odaberu pristupiti ovoj stranici s neke druge lokacije, čine to na svoju inicijativu i odgovorni su za usklađenje s lokalnim zakonima, ako su i do koje su mjere lokalni zakoni primjenjivi.

18. COOKIES

Možemo koristiti „cookies“ kako bismo pratili vaše preference i aktivnosti na ovoj web stranici. Cookies su malene podatkovne datoteke koje se prenose sa web stranice na hard-drive vašeg računala. Oni prate vaše preference čime čine vaše daljnje posjete stranici učinkovitijima. Cookies mogu pohraniti različite informacije, uključujući koliko puta ste pristupili stranici, vaše registracijske informacije i koliko ste puta pogledali pojedinu stranicu ili nešto drugo na toj stranici. Korištenje cookies je uobičajena praksa koju koristi većina vodećih stranica kako bi pružili bolju uslugu svojim klijentima. Većina pretraživača podržava cookies, no oni se jednostavno mogu modificirati za blokiadu cookies-a; pogledajte sekciju Pomoć u svom pretraživaču kako biste saznali kako blokirati cookies, kako ćete znati kada ste primili cookies i kako u potpunosti onemogućiti cookies. No trebate imati na umu da, bez cookies-a, neke od funkcija web stranice neće biti dostupne i korisnici će izgubiti neke pogodnosti koje stranica pruža.

19. BEZ ODRICANJA
ALDO-v neuspjeh u provedbi bilo koje provizije ovih uvjeta ili da odgovori na kršenje ovih uvjeta s vaše strane ili bilo koje treće strane, neće ni na koji način ukloniti pravo ALDO-a da posljedično primjeni bilo koje uvjete sadržane ovdje ili da djeluje u odnosu na slična kršenja.

20. ČITAVI UGOVOR

Ovi uvjeti, zajedno sa svim ostalim ugovorima, uvjetima inkorporiranim ovdje ili na koje se odnosi ovdje, čine čitavi ugovor između vas, ALDO-a i njegovog korisnika licence u Indiji vezano uz korištenje ove web stranice i bilo koje transakcije načinjene na ili sa ove web stranice i njenog sadržaja, i zamjenjuje bilo koji prijašnji sporazum ili ugovor (bilo elektronički, usmeni ili pismeni) vezano uz ovu temu, i ne može se promijeniti ili izmijeniti osim pismenim putem, ili ako ALDO čini takve promjene.

21. PREKID

ALDO zadržava pravo, po svom vlastitom nahođenju, prekinuti vaš pristup čitavoj ili dijelovima ove stranice, sa ili bez prethodne obavijesti.

22. NASLOVI

Naslovi koji se ovdje koriste su umetnuti samo za olakšano pozivanje na nešto i ne utječu na izvedbu ili interpretaciju uvjeta iz ovog ugovora.

Posljednji put ažurirano: 15. kolovoza, 2008.