TEISINIS PRANEŠIMAS – SVETAINĖS SĄLYGOS

1. ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMAS
Ši svetainė priklauso „ALDO Group Inc.“ (toliau – ALDO), ji skirta išskirtinai jos licencijos turėtojui Lietuvoje ir yra sudaryta Jūsų asmeniniam nekomerciniam naudojimui bei informacijai. Jums naudojant šią svetainę galioja visos toliau nurodytos sąlygos bei atitinkami įstatymai. Įėję į svetainę ir naršydami joje Jūs be apribojimų ar išlygų sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei nesutinkate su kuria nors iš šių sąlygų, prašome šia svetaine nesinaudoti. Jūsų pareiga užtikrinti, kad Jūsų prieiga prie šios svetainės ir joje ar per ją pateikiama medžiaga yra teisėta kiekvienos vietos teismų kompetencijoje, kurioje ar per kurią įeinate peržiūrite šią svetainę ar šią medžiagą. Ši svetainė skirta naudoti suaugusiesiems t.y. vyresniems nei 18 metų.

2. PRIVATUMAS
ALDO, jos filialų ir (arba) franšizės turėtojų privatumo veikla yra išaiškinta mūsų privatumo taisyklėse, kurios taip pat reguliuoja Jūsų lankymąsi mūsų svetainėje. Jei nuolat naudojatės šia svetaine, laikoma, kad pripažįstate, jog perskaitėte privatumo taisykles ir sutinkate, kad jums būtų taikomos jų sąlygos, ir sutinkate su jomis. Sutinkate, kad ALDO, jos filialai ar franšizės turėtojai naudotų Jūsų asmeninę informaciją pagal privatumo taisyklėse nurodytas sąlygas ir jose nurodytais tikslais, ir kartkartėmis jos gali būti keičiamos.

3. INFORMACIJA APIE GAMINĮ
LIETUVOJE ALDO FRANŠIZĖS TEISIŲ TURĖTOJO PARDUODAMI IR (ARBA) PLATINAMI GAMINIAI YRA TIK LIETUVOJE IR ŠI SVETAINĖS DALIS SKIRTA TIK LIETUVOS KLIENTAMS IR BŪSIMIEMS KLIENTAMS. ALDO, jos filialai bei franšizės turėtojai visuomet stengiasi pateikti kuo tikslesnę informaciją apie ALDO parduodamus ir (arba) platinamus gaminius. Tačiau ALDO, jos filialai ir franšizės turėtojai negarantuoja, kad gaminių aprašai ar kitas šioje svetainėje pateikiamas turinys yra tikslūs, išsamūs, patikimi, naujausi ar be klaidų.

ŠIOS SVETAINĖS IR JOS TURINIO NEGALIMA INTERPRETUOTI KAIP SIŪLYMO PARDUOTI BET KOKĮ GAMINĮ AR PASLAUGĄ.

4. GARANTIJOS IŠIMTYS
ALDO nesuteikia jokios garantijos dėl šios svetainės funkcionalumo, gero veikimo ar būklės, dėl jos tinkamumo naudoti, arba kad ji bus naudojama be trukdžių. ALDO neįsipareigoja ir negarantuoja, kad bet kokios klaidos, pasitaikančios šioje svetainėje arba su ja susijusios, bus ištaisytos, ar kad bet kuris serveris, per kurį svetainė veikia, neturi ir neturės virusų ar kitų kenksmingų komponentų. VISA MEDŽIAGA AR INFORMACIJA ŠIOJE SVETAINĖJE JUMS PATEIKIAMA „TOKIA, KOKIA YRA“, „SU VISOMIS KLAIDOMIS“ IR NESUTEIKIAMA JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ. „ALDO“ IR JOS LICENCIJŲ TURĖTOJAI, FILIALAI IR FRANŠIZIŲ TURĖTOJAI ATSISAKO NUO BET KOKIŲ GARANTIJŲ ARBA SĄLYGŲ, RAŠYTINIŲ AR ŽODINIŲ, ĮSTATINIŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT BE JOKIŲ APRIBPOJIMŲ GARANTIJAS PERKAMUMO, KOKYBĖS, PATVARUMO, TINKAMUMO AR PRITAIKYMO TAM TIKRAM TIKSLUI GARANTIJAS ARBA SĄLYGAS. Šios išimtys pridedamos prie bet kurios specialios kitaip sąlygose nurodytos išimties.

5. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
„ALDO“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ PAŽEIDIMŲ, TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTINIŲ, TYČINIŲ AR PASEKMINIŲ, DĖL NAUDOJIMO AR NEGALĖJIMO NAUDOTI BET KOKIŲ MEDŽIAGOS, PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ, TEISIŲ NUTRAUKIMO AR PELNO, DUOMENŲ, VERSLO AR PRESTIŽO NETEKIMO, DĖL SUTARTIES, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ AR DĖL SUTARTYJE NENUMATYTŲ PRIEŽASČIŲ, ARBA ŽALOS ATLYGINIMO AR BET KOKIO KITO ATITAISYMO JUMS AR BET KOKIAI TREČIAJAI ŠALIAI. Vienintelė išskirtinė priemonė − liautis naudotis ir šia svetaine ir prieiga prie jos. Kai kurie federaliniai, valstybiniai arba provincijų įstatymai neleidžia tam tikros žalos išimčių ar apribojimų, todėl šios išimtys Jums gali būti netaikomos.

6. AUTORIŲ TEISĖS IR PREKĖS ŽENKLAI
Visa informacija bei kita vizualinė medžiaga, pateikiama šioje svetainėje, įskaitant tekstus, vaizdus, iliustracijas, programinę įrangą, garso klipus ir daugiau, priklauso ALDO ar yra kitaip ALDO pateikiami. ALDO nepareiškia ir negarantuoja, kad tokia medžiaga nepažeidžia bet kurio kito asmens ar subjekto teisių. Šioje svetainėje pateikiamą medžiagą Lietuvoje ir kitos vietos teismų kompetencijoje saugo Autorių teisių įstatymas (ar jo atitikmuo) ir taikomos tarptautinių sutarčių nuostatos. Todėl šioje svetainėje pateikiamos medžiagos negalima kopijuoti, dauginti, atsisiųsti, išsiųsti, perduoti, platinti ar keisti, visos ar iš dalies, bet kokia forma, taip pat ir, bet ne tik, teksto, garso ir vaizdo, pirmiausia negavus rašytinio ALDO leidimo. Prekės ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai (bendrai – ženklai), pateikiami šioje svetainėje, yra registruoti arba neregistruoti ALDO ar kitiems priklausantys ženklai, jie yra atitinamų jų savininkų nuosavybė, ir šių ženklų negalima naudoti be jų savininkų raštiško leidimo. Negalima manyti, kad šioje svetainėje kas nors suteikia teisę naudoti ženklus ar medžiagą, saugomus Autorių teisių įstatymu (ar jo atitikmeniu).

Nepaisant to, kas pasakyta anksčiau, ALDO suteikia jums teisę padaryti vieną elektroninę kopiją ar kopiją popieriuje informacijos, pateiktos bet kuriame šios svetainės puslapyje, jei ši kopija naudojama tik nekomerciniais arba asmeniniais tikslais ir jei visais ir kiekvienu atveju bet kuri tokia kopija ir toliau yra apsaugoma visais autorių teisių, prekės ženklų, paslaugų ženklų ir kitais nuosavybės pranešimais ir tokioje svetainėje įdėtomis legendomis. Šis leidimas nenumato jokios galimybės perparduoti šios svetainės ar jos turinio; kaip nors rinkti gaminių sąrašus, aprašus ar kainas; kaip nors kitaip išvestinėmis priemonėmis naudoti šią svetainę ar jos turinį; kaip nors atsisiųsti ar kopijuoti informaciją siekiant prekybinės naudos; ar naudoti bet kokius duomenų išgavimo, robotų ar panašius duomenų rinkimo ar išgavimo įrankius. Negalite kadruoti ar naudoti kadravimo technikos ir įtraukti bet kokį ALDO ir jos filialų prekės ženklą, logotipą ar kitą nuosavybės informaciją (taip pat ir atvaizdus, tekstą, puslapio maketą ar formą) negavę aiškaus raštiško ALDO sutikimo. Negalite naudoti jokių pakeistų žymių ar bet kokio kito „paslėpto teksto“ naudodami ALDO pavadinimą ar prekės ženklą negavę aiškaus raštiško ALDO sutikimo. Bet koks neteisėtas šios svetainės ir (arba) jos turinio panaudojimas nutraukia ALDO suteiktą leidimą ar licenciją.

7. PERDUOTOS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS
Jūs pripažįstate, kad informacija ar medžiaga, kurią elektroniniu būdu pateikiate įėję į šią svetainę arba ją naudodami nėra konfidenciali ar susijusi su nuosavybe, nebent to reikalauja taikomi įstatymai arba ALDO, jos filialų ar franšizės turėtojų privatumo taisyklės, ir pripažįstate, kad neapsaugotas susirašinėjimas el. paštu gali būti perimtas, pakeistas ar prarastas. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad informacija, kurią elektroniniu būdu pateikiate ALDO, jos filialams arba franšizės turėtojams įeidami ar naudodami šią svetainę, nepažeidžia jokio kito asmens ar subjekto teisių. Jūs sutinkate, kad ALDO, jos filialai ar franšizių turėtojai naudotų šią informaciją ar medžiagą, visą ar jos dalį, bet kokiomis priemonėmis, įskaitant šios informacijos ar medžiagos arba minčių, sąvokų ar kitos joje esančios informacijos dauginimą, perdavimą ar paskelbimą komerciniais ALDO, jos filialų ar franšizės turėtojų tikslais, arba kad atskleistų Jūsų tapatybę, laikydamasi ALDO, jos filialų ar franšizės turėtojų privatumo taisyklių (žr. pirmiau pateikiamą 2 straipsnį).

8. ELEKTRONINIAI RYŠIAI
Lankydamiesi šioje svetainėje arba siųsdami mums el. laiškus Jūs palaikote su mumis elektroninį ryšį, sutinkate gauti mūsų laiškus elektroniniu būdu. Atitinkamai mes palaikysime ryšį su jumis el. paštu arba pateikdami pranešimus šioje svetainėje. Jūs pripažįstate, kad visos sutartys, pranešimai, skelbimai ir kita komunikacija, kurią jums pateikiame elektroniniu būdu, atitinka bet kokius teisės aktų reikalavimus, ir tokia komunikacija pateikiama raštu.

9. PRIEŽIŪRA
ALDO gali prižiūrėti prieigą prie savo svetainės ir kitas veiklas, susijusias su jos svetaine, ir gali įsikišti šiuo klausimu. Tačiau ALDO šiuo klausimu nieko nepareiškia ir nesuteikia garantijos. Jūs sutinkate su tokia priežiūra ir įsikišimu, jei ALDO nuspręstų tai daryti.

10. SĄSAJOS
Sąsajos ir nuorodos į kitas svetaines pateikiamos tik Jūsų patogumui. ALDO nėra peržiūrėjusi ir nei aiškiai, nei netiesiogiai tokiomis sąsajomis neremia kitų svetainių ar kokios nors informacijos arba medžiagos ar jų prieinamumo, ir neprisiima jokios atsakomybės dėl jokių tokio pobūdžio svetainių, jose skelbiamos informacijos ar medžiagos, ar jose siūlomų gaminių ar paslaugų. Negalite kitose svetainėse kurti sąsajų su šia svetaine, jei neturite aiškaus ALDO sutikimo. Norėdami gauti leidimą, susisiekite su mūsų svetainės administratoriumi comments@aldogroup.com .

11. VIRUSAI IR KT.
ALDO nepareiškia ir negarantuoja, kad informacija ar medžiaga, įskaitant atsisiunčiamą programinę įrangą, gaunamą šioje svetainėje arba per ją, bus nepažeista ar neturės klaidų, defektų, virusų ar kitų kenksmingų komponentų, ar kad bet kokios tokio pobūdžio problemos bus išspręstos.

12. ŽALA KITIEMS
Jūs sutinkate šioje svetainėje ar per ją neteikti jokios informacijos ar medžiagos, kuri gali kenkti kitiems. Taip pat Jūs sutinkate neįtraukti, sąmoningai ar kitaip, jokios klaidos, informacijos ar pažeidimo į medžiagą, kuri galėtų būti įžeidimas, šmeižtas, difamacija, nepadorumas, arba skatinti neapykantą ar kitaip lemti baudžiamąjį nusikaltimą ar civilinę atsakomybę bet kurio asmens ar subjekto atžvilgiu.

13. PASILIEKAMOS TEISĖS
ALDO pasilieka visas aiškiai šiose sąlygose nesuteiktas teises. Nieko, kas pateikiama šiose sąlygose, negalima interpretuoti kaip netiesioginio, estopeliu ar kitokio licencijos ar teisės suteikimo pagal ALDO ar bet kurio kito asmens ar subjekto autorių teisių, patento, prekės ženklo ar kitos intelektinės nuosavybės teisę.

14. REGULIUOJANTIS ĮSTATYMAS
Šią svetainę kontroliuoja ir tvarko ALDO, įsikūrusi Kanadoje, Kvebeko provincijos Monrealio mieste, ir šias sąlygas, šią svetainę, bet kokį šios svetainės naudojimą ir bet kokį joje ar iš jos atliekamą sandorį reguliuoja Kvebeko provincijos bei Kanados įstatymai, kurie jose taikomi, neatsižvelgiant į įstatymų prieštaravimo principus. Aiškiai nurodoma, kad Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių netaikoma.

15. GINČŲ SPRENDIMAS; ĮPAREIGOJIMAS NEPAŽEISTI IEŠKOVO TEISIŲ
SVARBU ĮDĖMIAI PERSKAITYTI VISAS NUOSTATAS. NUOSTATOSE NUSTATOMI GINČŲ SPRENDIMO BŪDAI GALUTINIU IR PRIVALOMU ARBITRAŽO SPRENDIMU, KURĮ PRIIMA NE TEISMO TEISĖJAS AR PRISIEKUSIEJI, O NEUTRALUS ARBITRAS. JŪSŲ VALSTYBĖS, PROVINCIJOS AR VIETOS ĮSTATYMAI GALI RIBOTI PRIVALOMOJO ARBITRAŽO VYKDYMĄ ATSIŽVELGIANT Į TAM TIKRAS SUTARTIS SU VARTOTOJAIS.

Privalomasis arbitražas
Bet koks ginčas, nesutarimas, prieštaravimas ar pretenzija, kilę tarp mūsų ar kurio nors iš mūsų pareikšti darbuotojams, agentams, įgaliotiniams, pareigūnams, direktoriams, įpėdiniams, perėmėjams ar kitiems filialams, kylantys dėl, susiję su, ar kaip nors susiję su šiomis sąlygomis, šia svetaine, bet kokiu šios svetainės naudojimu ir bet kokiu joje ar iš jos sudarytu sandoriu (sutartiniu ar ne sutartiniu, sutarties arba delikto, kaip numatyta įstatuose arba reglamente, arba kitaip, ir prieš tai buvusiu, dabar esančiu arba būsimu), įskaitant bet kurį klausimą, susijusį su derybomis, formavimu, esamumu, galiojimu, veikla, poveikiu, interpretavimu, pažeidimu, išsprendimu arba anuliavimu, ir įskaitant šio arbitražo straipsnio taikymą arba apimtį (toliau bendrai – „pretenzijos“ ir kiekviena atskirai „pretenzija“), sprendžiami ir išsprendžiami privalomuoju arbitražu, neįtraukiant teisinių teismų, kaip nustatyta arbitražo taisyklėse, toliau pateikiamose A priede, ir šis priedas įtraukiamas į šias sąlygas ir sudaro neatskiriamą jų dalį. Tačiau prieš pateikdami arbitražui pretenziją, pirmiausia privalote susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo skyriaus atstovais telefonu 1 800 326 2536, ir suteikti mums galimybę išspręsti ginčą. Taip pat prieš pateikdama ginčą arbitražui, ALDO pirmiausia privalo pamėginti išspręsti jį ir susisiekti su Jumis. Jei ginčo nepavyksta patenkinamai išspręsti per šešiasdešimt (60) dienų nuo tos dienos, kurią Jūs arba ALDO yra kito informuojama apie ginčą, tada viena ar kita šalis gali pradėti arbitražo procesą, kaip nustatyta žemiau A priede.

Kad būtų aiškiau, nei viena šalis dėl atgręžtinio reikalavimo negali kreiptis į jokį teismą ar tribunolą, federalinį, valstybinį ar provincijos, dėl bet kokio klausimo kaip nors susijusio su šiomis sąlygomis, įskaitant, be apribojimų, bet kokią pretenziją, bet kokį arbitražą, pradėtą siekiant išspręsti pretenziją, ir bet kokį su pretenzija susijusį arbitražo sprendimą, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama šiose sąlygose arba įstatyme. Bet koks arbitražo priimtas sprendimas yra galutinis ir privalomas visoms šalims, ir šis sprendimas neskundžiamas. Tokį sprendimą bet kuris teismas, kurio jurisdikcijoje yra asmuo, kurio atžvilgiu siekiama sprendimą įvykdyti, arba to asmens nuosavybė, gali padaryti priverstinį ir vykdomą.

JOKIOS PRETENZIJOS NEGALIMA SUJUNGTI SU KITU IEŠKINIU, O PER ARBITRAŽĄ – SU KURIO NORS KITO ASMENS GINČU, ARBA IŠSPRĘSTI REMIANTIS KOLEKTYVINIU PAGRINDU. ŠALYS AIŠKIAI SUTINKA, KAD BET KOKIA ARBITRAŽO BŪDU PAGAL ŠIAS SĄLYGAS SPRENDŽIAMA PRETENZIJA DĖL JOKIOS PRIEŽASTIES NEBŪTŲ JUNGIAMA SU JOKIA KITA ARBITRAŽO PROCEDŪRA. ARBITRAŽAS NEGALI PRITEISTI ŽALOS, KURIĄ DRAUDŽIA ŠIOS SĄLYGOS, ATLYGINIMO IR NEGALI PRITEISTI PAVYZDINIO AR BAUDŽIAMOJO ŽALOS AR PATIKĖTINIO IŠLAIDŲ ATLYGINIMO. IR JŪS, IR „ALDO“ ATSISAKO BET KOKIŲ PRETENZIJŲ DĖL ŽALOS, KURI ATMETAMA ŠIOSE SĄLYGOSE, ATLYGINIMO.

Įpareigojimas nepažeisti ieškovo teisių ir laikinosios priemonės
Neatsižvelgiant į šias 5 straipsnio, A priedo nuostatas ar bet kurias kitas šių sąlygų nuostatas, ALDO turi teisę siekti ir pasiekti, kad bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas skirtų bet kokį teismo įpareigojimą nepažeisti teisių, laikinąsias ar pereinamojo laikotarpio priemones, siekiant apsaugoti prekės ženklą ar kitą intelektinę nuosavybę, konfidencialią informaciją, arba apsaugoti nebaigto arbitražo status quo.

16. SĄLYGŲ PAKEITIMAS / ATSKYRIMAS
ALDO kas kiek laiko gali taisyti, keisti ar kitaip atnaujinti sąlygas, taikomas šiai svetainei. Mes Jus informuosime apie bet kokius tokio pobūdžio pakeitimus šioje svetainėje paskelbdami pranešimą šioje svetainėje. Jei apie tokius pakeitimus yra paskelbta, ir Jūs toliau naudojatės šia svetaine, tai reiškia, kad sutinkate su šiomis sąlygomis ir kitomis taisyklėmis, su pakeitimais. Šie pakeitimai Jus įpareigos. Jei kuri nors šių sąlygų laikoma negaliojančia, niekine ar dėl kokios nors priežasties neįvykdoma, tokia sąlyga laikoma atskiriama ir neturi poveikio nei vienos iš likusiųjų sąlygų galiojimui ar vykdomumui.

17. TEISMŲ KOMPETENCIJA
Šią svetainę kontroliuoja ir tvarko ALDO, įsikūrusi Kanadoje, Kvebeko provincijos Monrealio mieste. ALDO nepareiškia, kad medžiaga šioje svetainėje yra tinkama ar prieinama naudoti kitose vietose. Įeinantieji į šią svetainę iš kitų vietų tai daro savo iniciatyva ir yra įpareigoti laikytis vietos įstatymų, jei, ir tiek kiek, vietos įstatymai yra taikomi.

18. SLAPUKAI (angliškai cookies)
Slapukus galime naudoti norėdami sekti Jūsų prioritetus ir veiklą šioje svetainėje. Slapukai − nedidelės rinkmenos, kurias į Jūsų kompiuterio kietąjį diską perkelia svetainė. Jie registruoja Jūsų prioritetus, todėl paskesni Jūsų apsilankymai svetainėje būna veiksmingesni. Slapukuose gali būti įdėta įvairi informacija, taip pat ir skaičius kartų, kuriuos apsilankėte svetainėje, registracijos informacija ir kiek kartų žiūrėjote tam tikrą puslapį arba kurią nors prekę svetainėje. Slapukus įprasta naudoti daugumoje didžiųjų svetainių, siekiant geriau aptarnauti klientus. Dauguma naršyklių parengtos priimti slapukus, tačiau jas galima lengvai taisyti ir slapukus blokuoti. Norėdami gauti informacijos, kaip blokuoti, sužinoti apie gautus ir visiškai pasyvinti slapukus, peržiūrėkite savo naršyklės rinkmenas. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad be slapukų kai kurios svetainės funkcijos yra neprieinamos, ir naudotojas negali pasinaudoti kai kuriais svetainės privalumais.

19. NESUTEIKTAS ATLEIDIMAS
Jei ALDO neįvykdo kurių nors šių sąlygų nuostatų arba neatsako į Jūsų ar bet kurios trečiosios šalies padarytą šių sąlygų pažeidimą, tai niekaip neatleidžia ALDO nuo teisės vėliau įvykdyti bet kurią šių sąlygų, kurios čia nurodytos, arba imtis veiksmų dėl tokių pažeidimų.

20. VISA SUTARTIS
Šios sąlygos, taip pat visos kitos sutartys ir sąlygos, čia įtrauktos ar nurodytos, sudaro visą sutartį tarp Jūsų, ALDO ir jos licencijos turėtojo Indijoje, ir ji yra susijusi su šios svetainės naudojimu ir bet kokiu sandoriu, atliktu šioje svetainėje ar per ją, ir jos turiniu, ir pakeičia bet kokius ankstesnius susitarimus ar sutartis (elektroninius, žodinius ar rašytinius) dėl šio klausimo, ir ją galima taisyti ar keisti tik raštu bei tai gali daryti tik ALDO, kuri tokius pataisymus ar pakeitimus padaro joje prieinamus, laikydamasi savo sąlygų.

21. NUTRAUKIMAS
ALDO pasilieka teisę, tik savo nuožiūra nutraukti Jūsų prieigą prie visų ar kurios nors šios svetainės dalies, apie tai įspėjusi arba neįspėjusi.

22. ANTRAŠTĖS
Čia naudojamos antraštės įterptos tik norint sudaryti patogias nuorodas ir jos neturi poveikio šioms sąlygos sudaryti ar interpretuoti.

Paskutinis atnaujinimas: 2008 m. rugpjūčio 15 d.